ტომი მეხუთე

წიგნი მოწონებულია და რეკომენდებულია გამოსაქვეყნებლად საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

Table Of Contents: შესავალი (ი. ანთელავა, ა. ბენდიანიშვილი, მ. გაფრინდაშვილი); თავი პირველი. ფეოდალურ-ბატონყმური სისტემის რღვევა და ბურჟუაზიულ ურთიერთობათა განვითარება XIX საუკუნის 30 – 50-იან წლებში (§ 1 ი. ანთელავა, ე. ორჯონიკიძე, § 2, 4 ე. ხოშტარია, § 3 ე. ორჯონიკიძე); § 1. ფეოდალურ-ბატონყმური სისტემის რღვევა და კაპიტალისტურ ურთიერთობათა განვითარება სოფლის მეურნეობაში; § 2. საქართველოს მრეწველობის განვითარება XIX ს-ის 30 -60-იან წლებში; § 3. ვაჭრობა; § 4. საქართველოს ქალაქების ზრდა XIX ს-ის რეფორმამდელ ხანაში. ცვლილებები ქალაქში მცხოვრებ წოდებათა სოციალურ მდგომარეობაში; თავი მეორე. ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 30 – 50-იან წლებში. მმართველობის სისტემა (ი. ანთელავა); § 1. ქვეყნის კოლონიზაცია; § 2. ეკონომიური პოლიტიკის ხასიათი; § 3. მმართველობის სისტემა; § 4. მმართველობის სისტემის შემდგომი ცვლილებანი. მ. ვორონცოვი, ა. ბარიატინსკი; თავი მესამე. გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა და მათი ბრძოლა სოციალური და კოლონიური ჩაგვრის წინააღმდეგ XIX საუკუნის 30 -50-იან წლებში (ყირიმის ომამდე) (ი.ანთელავა); § 1. სახელმწიფო გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა; § 2. საბატონო გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა; § 3. საეკლესიო გლეხების სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა; § 4. სხვადასხვა კატეგორიის გლეხთა საერთო მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება; § 5. გლეხების ბრძოლა სოციალური და ეროვნული ჩაგვრის წინააღმდეგ; თავი მეოთხე. ყირიმის ომი და სამთავროების გაუქმება საქართველოში (ე. ორჯონიკიძე); § 1. ყირიმის ომი; § 2. სამთავროების გაუქმება; თავი მეხუთე. კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება რეფორმის წინარე ხანის საქართველოში. ანტიბატონყმური იდეოლოგიის ჩამოყალიბება (ი. ანთელავა); § 1. კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება რეფორმის წინარე ხანის საქართველოში; § 2. ანტიბატონყმური იდეოლოგიის ჩამოყალიბება; თავი მეექვსე. საგლეხო რეფორმა საქართველოში (ი.ანთელავა); § 1. რეფორმა აღმოსავლეთ საქართველოში; § 2. რეფორმა დასავლეთ საქართველოში; § 3. რეფორმის შედეგები და მნიშვნელობა; თავი მეშვიდე. სოფლის საზოგადოებრივი მმართველობის შემოღება. სასამართლო და საქალაქო რეფორმები (ალ.ბენდიანიშვილი); § 1. სოფლის საზოგადოებრივი მმართველობა; § 2. სასამართლო რეფორმა; § 3. საქალაქო რეფორმა; თავი მერვე. კაპიტალიზმის განვითარება საქართველოში რეფორმის შემდეგ (1865 -1900 წწ.) (§ 1 ალ. ბენდიაშვილი, § 2, 3, 5 ე. ხოშტარია, § 4, ე. ორჯონიკიძე); § 1. კაპიტალისტური ურთიერთობის განვითარება სოფელში; § 2. მრეწველობის განვითარება; § 3. მუშათა კლასის ჩამოყალიბება; § 4. ვაჭრობა და დეკრეტი; § 5. ქალაქებისა და სავაჭრო-სამრეწველო დაბების განვითარება; თავი მეცხრე. რუსეთ-თურქეთის (1877 -1878 წწ.) ომი და საქართველო ( ალ.ბენდიანიშვილი); თავი მეათე. ქართველი ერი და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში (მ. გაფრინდაშვილი); § 1. ქართველი ერი; § 2. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა; § 3. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეური მიმდინარეობანი; თავი მეთერთმეტე. აგრარული ურთიერთობა საქართველოში რეფორმის მომდევნო (60 -90-იანი წლები) (ი. ანთელავა); § 1. მიწათმფლობელობის ფეოდალური ხასიათი. მემამულეთა კლასის სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა; § 2. გლეხობის სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა; § 3. კლასობრივი ბრძოლა; თავი მეთორმეტე. ხალხოსნური მოძრაობა საქართველოში 70 -80-იან წლებში ( ი. ანთელავა); § 1. ნაროდნიკობის (ხალხოსნობის) სოციალ-პოლიტიკური არსი და ისტორიული მნიშვნელობა; § 2. ნაროდნიკობის წარმოშობის ძირითადი მიზეზები; § 3. ხალხოსნური მოძრაობა 70-იან წლებში; § 4. ხალხოსნური მოძრაობა 80-იან წლებში; თავი მეცამეტე. 80-იანი წლების რეაქცია და საქართველოს საზოგადოებრივი ძალები (ა. იოსელიანი); § 1. პოლიტიკური რეაქციის გაძლიერება; § 2. ცვლილებანი კავკასიის უმაღლეს მმართველობაში. კოლონიური ჩაგვრის გაძლიერება საქართველოში; § 3. რეაქციული ძალების შემოტევა ქართული ეროვნული კულტურის წინააღმდეგ; § 4. ბრძოლა ცარიზმის რუსიფიკატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ განათლების და ეკლესიის დარგში; § 5. ქართული ეროვნულ-კულტურული და სამეურნეო საზოგადოება – დაწესებულებანი რეაქციის წლებში; § 6. 80-იანი წლების ქართული პრესა ცენზურის ბრჭყალებში; § 7. რეაქციის ძალების ახალი შემოტევა. დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობა. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიული მნიშვნელობა; თავი მეთოთხმეტე. მუშათა კლასის მდგომარეობა XIX საუკუნის 70 -90-იან წლებში და მუშათა მოძრაობის პირველი ნაბიჯები (ა. კიკვიძე); § 1. მუშათა კლასის მდგომარეობა; § 2. მუშათა პირველი გაფიცვები საქართველოში; თავი მეთხუთმეტე. საქალაქო თვითმმართველობანი 1875 -1905 წწ. ერობის შემოღების საკითხი (ა. ბენდიანიშვილი); § 1. საქალაქო თვითმმართველობანი 1875 -1905 წწ.; § 2. ერობის შემოღების საკითხი; თავი მეთექვსმეტე. მარქსიზმის წარმოშობა და დამკვიდრება საქართველოში ( ლ. გორგილაძე); § 1. მარქსისტული მიმდინარეობის წარმოშობა საქართველოში; § 2. მუშათა მოძრაობისა და სოციალიზმის შეერთება საქართველოში; თავი მეჩვიდმეტე. ქართულიკულტურა XIX საუკუნეში (მ.გაფრინდაშვილი); § 1. ახალი ყოფა და ახალი კულტურა; § 2. მოსახლეობის მატერიალური ყოფა; § 3. ხალხის სულიერი ყოფა; § 4. ლიტერატურა და პრესა; § 5. განათლება და მეცნიერება; § 6. ხელოვნება; § 7. კულტურული ურთიერთობა სხვა ხალხებთან.
Date of Issue: 1970
Source: საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : 8 ტომად / ტ. 5: საქართველოს XIX საუკ. 30-90-იან წლებში / ავტ.: ი. ანთელავა, ა. ბენდიანიშვილი, მ. გაფრინდაშვილი და სხვ; ტომის რედ.: ირ. ანთელავა – 1970 – 653გვ: