ტომი პირველი

წიგნი მოწონებულია და რეკომენდებულია გამოსაქვეყნებლად საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.
Table Of Contents: წინასიტყვაობა (გ.მელიქიშვილი); შესავალი (გ. მელიქიშვილი, გაგრა § 1 – სა); § 1. საქართველო. ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო; § 2.საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ძირითადი ეტაპები; § 3.საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის წყაროები; § 4. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის შესწავლა რევოლუციამდელ და საბჭოურ ისტორიოგრაფიაში ; თავი პირველი; §1. ქვედა პალეოლითი; §2. გვიანი (ზედა) პალეოლითი; §3. ნეოლითი (ახალი ქვის ხანა); თავი მეორე; § 1. ენეოლითური კულტურა; § 2. ადრეული ბრინჯაოს კულტურა; თავი მესამე; შუა ბრინჯაოს ხანა საქართველოში; თავი მეოტხე; გვიანი ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანა საქართველოში; §1. ახალი მოვლენები ეკონომიურ და სოციალურ ცხოვრებაში; §2. დასავლეთ საქართველოს კულტურა; §3. აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურა; თავი მეხუთე; ქართველები, მათი წარმომავლობის საკითხი; თავი მეექვსე; სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის უძველესი გაერთიანებები; თავი მეშვიდე; სკვითებისა და კიმერიელების შემოსევები. ძველი კოლხური სამეფოს განადგურება; თავი მერვე; კოლხეთი ძვ. წ. VI-IV საუკუნეებში; თავი მეცხრე; ქართლი (იბერია) ძვ. წ. VI-IV საუკუნეებში. ქართლის სამეფოს წარმოქმნა; თავი მეათე; ქართული პოლიტიკური და ეთნიკური წარმონაქმნები ელინისტურ ხანაში §1. მცხეთა – ქართლის სამეფოს დედაქალაქი; §2. ძვ. წ. III ს. – ქართლის სამეფოს ძლიერების ხანა.; §3. ქართლის სამეფოს ურთიერთობა მეზობელ მთიელ ტომებთან და დასავლეთ ალბანეთის მოსახლეობასთან.; §4. ქართლი და სელევკიდების სამეფო. საგარეო-პოლიტიკური გარემოცვის გაუარესება ძვ. წ. II ს. დასაწყისში; თავი მეთერთმეტე; ისტორიული კოლხეთის მოსახლეობა ძვ. წ. II-I საუკუნეებში; §1. სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი; §2. კოლხეთის ცენტრალური რაიონები; §3. კოლხეთის ჩრდილოეთი რაიონები; თავი მეთორმეტე; ადრეკლასობრივ სოციალურ-ეკონომიურ ურთიერთობათა განვითარება ელინისტური ხანის ქართლის სამეფოში; თავი მეცამეტე ; საქართველო ახ. წ. I-III საუკუნეებში; § 1. რომაელთა ლაშქრობა იბერიასა და კოლხეთში. კოლხეთისა და იბერიის ურთიერთობა რომთან და მეზობელ ქვეყნებთან ძვ. წ. I ს. შუა ხანებსა და მეორე ნახევარში; § 2. ქართლის (იბერიის) სამეფოს გაძლიერება ახ. წ. I-II საუკუნეებში; §3. ისტორიული კოლხეთის მოსახლეობა ახ. წ. I საუკუნეებში.ლაზთა სამეფოს წარმოქმნა და განმტკიცება; § 4. ქართლის სამეფო ახ. წ. III საუკუნეში; თავი მეთოთხმეტე ახ. წ. პირველი საუკუნეების ქართლის სოციალურ-ეკონომიური და სახელმწიფოებრივი წყობილების საკითხები; §1. სასოფლო თემი. მეთემენი; § 2. სატაძრო მეურნეობა. ტაძარი და თემი; § 3. მსხვილი კერძო მიწათმფლობელობა; § 4. სამეფო მიწათმფლობელობა. დამორჩილებული თემების წევრები -“გლეხნი” და სამეფო მიწების პირობითი მფლობელნი თავისუფალნი – “ტაძრეულნი”; § 5. მონები; § 6. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ანტიკური ხანის ქართლში (იბერიაში); §7. სახელმწიფო წყობილება. სამეფო საგვარეულო და სამოხელეო არისტოკრატია – ქართლის მოსახლეობის გაბატონებული ფენები.; თავი მეთხუთმეტე ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურა; § 1. ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონი ; § 2. სამარხთა ტიპები და დაკრძალვის წესები ანტიკური ხანის საქართველოში; § 3. მშენებლობის ხელოვნება და ხუროთმოძღვრული ძეგლები; § 4. გზები, ქუჩები, ქვაფენილები, კლდეკარები, ხიდები; § 5. ანტიკური ხანის ქანდაკების ნიმუშები; § 6. მელითონეობა, რკინის დამუშავება ანტიკურ საქართველოში; § 7. ჭიქათმოქმედება; §8. მეთუნეობა, ქვითხუროობა, ოქრომჭედლობა და მხატვრული ხელოსნობის სხვა დარგები; §9. ქსოვა, ბეჭვა; §10. დამწერლობა; § 11. თეატრი და მუსიკალური ხელოვნება.
Date of Issue: 1970
Source: საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : 8 ტომად / [სარედ. კოლ.: გ. მელიქიშვილი (მთ. რედ.), ი. ანთელავა, ვ. დონდუა და სხვ.] ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინ-ტის სამეცნ. საბჭო – თბ. : საბჭ. საქართველო, 1970 – ; 23სმ. ტ. 1 : საქართველოს უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე / [ავტ.: გ. მელიქიშვილი, ა. კალანდაძე, ტ. ჩუბინიშვილი და სხვ. ; ტომის რედ.: გ. მელიქიშვილი] – , 1970 – 814გვ. : ილ.; 19 ფ. ილ. – – პირთა სახელების საძიებელი გვ.: 784-809 – : 3მ.82კ., 20000ც