მასალები პირადი არქივიდან

მასალა გადმოტანილია: საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოება XX საუკუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

 ბეჭდური არქივი- http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/coll/0001/000132/