1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა

საქართველოს მოსახლეობა

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge

Advertisements