ლექცია, წაკითხული პეტერბურგის უნივერსიტეტში 1902 წელს

აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია და საქართველოს და სომხეთის ისტორიის მონაცემები

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge

Advertisements