1951 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში წაკითხული ლექცია ქართველთა და საქართველოს წარმომავლობის შესახებ. ავტორი ეხება ქართი-კარდუს, არიან-ქართლს და სხვა საინტერსო საკითხებს. (რუსულად, მცირე შემოკლებით)

Некоторые вопросы древнейшей истории грузинского народа

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge

Advertisements