დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge