ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საქართველოს სამხრეთი მხარეების  ისტორიის საკითხებში.

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge

Advertisements