წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო ნაწილი-1

წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო ნაწილი-2

წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო ნაწილი-3

მასალა აღებულია, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია – თსკა – ვებ-გვერდიდან http://www.amsi.ge

Advertisements